Pokażę Ci jak oszczędzić
wodę i energię

 

Cofnij
Zobacz, jak płacić niższe rachunki za wodę i energię! Test Zużycia Wody to praktyczne i ciekawe narzędzie. Nie zwlekaj, SPRAWDŹ JUŻ TERAZ!

Strona dla Partnerów

Zaloguj się

Przeszukaj Naszą Stronę :

/PL/payment

Koszyk

Zapisz się na newsletter

 

 

Cofnij

Otrzymuj praktyczne wskazówki na temat oszczędzania wody i energii

 

Napisz, co myślisz o tej stronie

 

Przejdź Dalej

Jesteś tutaj : 

Kropla Do Kropli, strona główna  / 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności serwisu internetowego www.kropladokropli.pl

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, którego akceptacja jest niezbędna w celu korzystania ze stron internetowych Sklepu oraz jest niezbędna w celu składania Zamówień i rejestracji na forum.

Brak akceptacji powyższych dokumentów jest równoznaczny z brakiem możliwości z korzystania z serwisu internetowego sklepu, składania Zamówień czy rejestracji na forum.

Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przez EFERGO Piotr Kurak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sotta Sokoła 9/6, 02-790 Warszawa,
  NIP: 839-105-46-41, REGON: 142362948, podmiot gospodarczy wpisany do prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawa Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 508767, będącego właścicielem Sklepu, zwanym dalej Sprzedawcą.
 2. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe Użytkowników, a w szczególności, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane będą:

- w celu realizacji umowy, w tym dostarczenia zamówionego towaru;

- jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sprzedawcę oraz podmioty powiązane.

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przedmiotową czynność Użytkownik dokonuję poprzez przesyłanie oświadczenia woli w formie widomość elektronicznej (e-mail) na adres zgloszenie@efergo.pl.  
 2. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w:
 • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.

 

Forum, ujawnienie danych osobowych.

 

 1. Każdy Użytkownik może korzystać z forum znajdującego się na stronach serwisu internetowego Sklepu. Korzystanie z forum Sklepu jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Korzystanie z forum jest możliwe po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie serwisu internetowego Sklepu. Warunkiem korzystania z forum Sklepu jest akceptacja Regulaminu oraz rejestracja.
 3. Rejestracja oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 4. Rejestracja polega na podaniu swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej, a także na podaniu hasła, za pomocą którego Użytkownik będzie logował się do forum Sklepu.
 5. Na adres poczty elektronicznej podany w podczas rejestracji Użytkownik, po uprzednio wyrażonej zgodzie, może otrzymywać od Sprzedawcy informacje handlowe.

10.  Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z forum Sklepu. Oświadczenie woli o rezygnacji Użytkownik przesyła na adres Sprzedawcy (zgloszenie@efergo.pl).

11.  Użytkownicy korzystający z forum Sklepu lub umieszczający opinie o towarach lub o Sklepie pozostają anonimowi chyba, że sami zdecydują o upublicznieniu swoich danych osobowych pozwalających na ich identyfikację.

12.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez osoby trzecie danych osobowych, które zostały zamieszczone przez Użytkowników w celu jakiejkolwiek identyfikacji swojej osoby na forum Sklepu.

13.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawinionej lub nieumyślnej utraty hasła przez Użytkownika, pozwalającego na logowanie się do forum Sklepu.

 

Zamawianie i płatność za towary.

 

14.  Dane osobowe podawane podczas składnia Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę  wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

15.  Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

16.  Sprzedawca oświadcza, że żadne z urządzeń systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z siecią publiczną.

17.  Sprzedawca oświadcza, że opracował instrukcję zarządzania systemem zawierającym dane osobowe Użytkowników.

18.  Płatności za zamówione towary Użytkownik dokonuje za pośrednictwem internetowego serwisu rozliczeniowego płatności.pl (właściciel PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu), umożliwiającego realizacje transakcji finansowych, do którego Użytkownik jest automatycznie przekierowywany po kliknięciu linka załączonego do przesłanego przez Sprzedawcę potwierdzenia Zamówienia.

19.  Przed dokonaniem płatności Użytkownik pewien zapoznać się z Regulaminem serwisu rozliczeniowego, a także z jego Polityką Prywatności.

20.  Administratorem danych osobowych podanych w trakcie dokonywania płatności jest serwis internetowy płatności.pl (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu)

21.  Po dokonaniu płatności Użytkownik automatycznie zostaje przekierowany na stronę serwisu internetowego Sklepu.

22.  Transmisja danych na stronach serwisów współpracujących z serwisem rozliczeniowym platnosci.pl odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), który zapewnia najwyższy standard uwierzytelniania tożsamości.

23.  Właściciel serwisu rozliczeniowego platnosci.pl zapewnia gwarancję chargeback polegającą na przejęciu odpowiedzialności finansowej za transakcje z użyciem kradzionych lub utraconych kart płatniczych.

 

 

 

 

Przesyłanie wiadomości przez Sprzedawcę do Użytkowników.

 

24.  Sprzedawca przesyła Użytkownikowi na jego adres elektroniczny jedynie wiadomości niezbędne do realizacji Zamówienia oraz wiadomości (informacje handlowe), na których otrzymywanie Użytkownik wyraził zgodę.

25.  Sprzedawca oświadcza, że podmioty zlecające przesłanianie informacji handlowych za jego pośrednictwem nie posiadają dostępu do danych osobowych Użytkowników.

 

Formularze

 

26.  Formularz zamówienia oraz formularz wypełniany przez Użytkownika w celu korzystania z forum, a także sam proces logowania do forum realizowany jest zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

27.  Informacje uzyskane w trakcie składania zamówienia oraz rejestracji Użytkownika na forum przechowywane są oraz przetwarzane przez Sprzedawcę z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 

Cookies

 

28.  Serwis internetowy Sklepu przechowuje pliki tekstowe „cookies” na komputerach Użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji Użytkownika, eliminując konieczność powtarzania czynności logowania przy każdej zmianie podstrony;
 • lepszego dopasowania serwisów do potrzeb Użytkowników;
 • tworzenia statystyk oglądalności serwisu internetowego Sklepu;
 • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika;

29.  Sprzedawca oświadcza, że pliki tekstowe „cookies” nie służą do przetwarzania lub przechowywania danych osobowych Użytkowników. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

30.  Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową sposób całkowicie eliminujący możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.

 

Odpowiedzialność

 

31.   Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje:

 • wszelkich informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach serwisu internetowego Sklepu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;
 • treści opinii, komentarzy Użytkowników korzystających z forum Sklepu, chyba że ww. treści mają charakter bezprawny, a Sprzedawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze ww. treści. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do ww. treści;
 • ujawniania danych osobowych przez Użytkowników korzystających z forum.

 

Do pobrania

Pobierz katalog produktów, specyfikacje, ulotki...

Pobierz teraz

Kontakt

info@kropladokropli.pl
+48 22 207 29 29

Napisz do Nas
Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Copyright © 2014 Kropla Do Kropli. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie Seenet Agencja Interaktywna

Unia Europejska